När belysning är som viktigast

Vensti bygger framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor. Med samhällets behov i fokus vill vi leverera moderna belysningssystem som är miljövänliga och energisnåla. Vårt mål är även att vara en nära partner med avseende service och support.

Några av våra utvalda projekt

Vensti byter all belysning i Södertälje hamn. Energisnåla LED-armaturer med smart belysningsstyrning. Projektet startade 2015 och målet är att samtliga armaturer och styrsystem ska var utbytt inom 2-3 år.

Vensti har levererat LED arenabelysning till den nya basketarenan i Visby, ICA Maxi Arena. Totalt 90 armaturer av typen Vensti Sport SH-serien med DMX-styrning. Armaturerna är både arenabelysning och effektbelysning. En unik systemlösningen.

Oslo Tennisarena har valt Vensti Sport ST-200 Dali för samtliga 11 banor. Med ny LED-belysning får man över 900 Lux i genomsnitt för endast 4 KW/bana. Under träning dimras ljuset till 50% (500 Lux och ca 2 Kw).

Låt oss hjälpa er

Vi är tillgängliga för dig. Vi studerar behoven i varje enskilt fall och föreslår den lämpligaste lösningen för funktionell LED -belysning. Vi utvecklar belysningsprojekt i alla faser, från definition av koncept, samt planering och ljusdesign, till implementering och uppföljning av arbetet.

Senaste nyheten från oss

3 oktober, 2016

Installation av Vensti IH-serien, 1000W, som utfördes av våra erfara installatörer på 40 meters höjd.

2 st. 1000W, 2 st. 800W och 2 st. 500W monterades i högmasten.

Armaturerna är installerade hos Lantmannens båthamn i Södertälje hamn. Beställare är Södertälje hamn AB som Vensti AB har ramavtal med.

Skicka ett meddelande till oss