Om oss

Vensti Led Lighting utvecklar, designar och levererar LED-belysningsarmaturer med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Vensti Led Lighting vill att miljövänlig LED-belysning ska implementeras snabbare i hela Sverige.

Vensti Led Lighting ser det som en utmaning att ta fram en miljövänlig och ekonomisk belysning utan att för den skull göra avkall på komfort och estetik.

Vi levererar skräddarsydda belysningssystem för:

  • Idrottsanläggningar och arenor
  • Industrier och verkstäder
  • Butiker och affärscentrum
  • Kontors- och verksamhetslokaler
  • Skolor
  • Sjukhus
  • Utomhusmiljöer, t ex gatubelysning

Vision

Vår vision är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor. Med samhällets behov i fokus vill vi leverera moderna belysningssystem som är miljövänliga och energisnåla. Vårt mål är även att vara en nära partner med avseende service och support.

Rådgivning och belysningsplanering

Vi är experter på LED-belysning. Vårt team kommer att informera dig om alla behov och möjligheter i samband med ditt projekt. Vi kommer att lösa alla problem och svårigheter som kan uppkomma.

Projektering

Vi är tillgängliga för dig. Vi studerar behoven i varje enskilt fall och föreslår den lämpligaste lösningen för funktionell, dekorativ och arkitektonisk LED -belysning. Vi utvecklar belysningsprojekt i alla faser, från definition av koncept, samt planering och ljusdesign, till implementering och uppföljning av arbetet.

Teknisk kontroll och installationsrådgivning

Vi erbjuder våra partners teknisk kontroll och installationsrådgivning. Vi löser alla frågor och problem som kan uppstå i nära samarbete med installationsansvariga partners.

Utveckling av armaturer

Med vår erfarenhet och kunskap, samt tillsammans med våra partners, kan vi utveckla specialanpassad belysning för alla projekt med avseende på design, funktion och långsiktig hållbarhet.

Varför ska våra kunder och partners välja LED-belysning?

Vi upplever att Sverige och Europa nu genomgår ett teknikskifte såvitt avser belysning. I tider av oro för vår miljö är LED belysning ett givet val ur många aspekter. Framtiden inspirerar!

Vår miljö kräver bättre hushållning och mindre svårhanterligt avfall. Den energibesparing som uppkommer genom LEDisering talar sitt tydliga språk och kan inte ifrågasättas. Bruket av tungmetaller måste minska, vilket alla är helt eniga om. Fördelarna med LED är uppenbara och över tid oemotståndliga.

 

 

Skicka ett meddelande till oss